fredag 15 januari 2010

Syrien med i Madridsystemet

Republiken Syrien har ratificerat Protokollet i det s.k. Madridsystemet för internationella varumärkesregistreringar. Det innebär att man nu kan designera Syrien vid en internationell varumärkesansökan.

Madridprotokollet i Syrien kommer äga giltighet från och med den 21 mars 2010.

Antalet länder som är anslutna till Madridsystemet är nu 85.

Källa: WIPO Madrid (Marks) Notification No. 187

http://www.varumarkesombudet.se/