måndag 11 januari 2010

Statistik för EG-varumärken - November 2009

Statistik för November 2009

Erhållna gemenskapsvarumärkesansökningar7 807
Publicerade gemenskapsvarumärkesansökningar
12 149
Registrerade gemenskapsvarumärken8 591
Erhållna förnyelseansökningar1 503


Källa: OHIM

http://www.varumarkesombudet.se/