söndag 3 januari 2010

ACTA - det hemliga förslaget mot upphovsrättsbrott

Det är flera länder, bland annat EU, USA, Japan och Schweiz, som förhandlar om ett mycket kontroversiellt förslag som innebär långtgående åtgärder mot upphovsrättsbrott, det s.k. ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement).

Länderna har erkänt att förhandlingar pågår men är förtegna om avtalet i övrigt. Hela avtalet är sekretessbelagt och det går alltså inte att få någon information rörande avtalet. Däremot har det läckt ut vissa uppgifter om dess innehåll.

Bland annat sägs avtalet ge utökade befogenheter för tullpersonal att beslagta och förstöra innehåll på utrustning som utgör upphovsrättsbrott utan domstolsbeslut. Det kan då röra sig om befogenhet att söka igenom MP3-spelare, bärbara datorer eller mobiltelefoner efter olagligt kopierad musik eller film.

Avtalet lär också tvinga internetleverantörer att utan domstolsbeslut lämna ut personuppgifter om sina kunder. De kommer då uppmanas till samarbete med upphovsrättsinnehavare för att stoppa spridningen av upphovsrättsskyddad information utan att kunna ställas till svars för det.

Dessutom föreslås ett ny typ av internationell upphovsrättspolis som skulle existera utanför dagens organisationer som WIPO (World Intellectual Property Organization) och WTO (World Trade Organization).

Hur långtgående åtgärderna kommer att bli i slutändan är svårt att säga då förhandlingarna är hemliga. Det återstår helt enkelt att se.

Källa: Wikipedia

http://www.varumarkesombudet.se/