tisdag 29 december 2009

Att registrera varumärken

När du har bestämt dig för ett varumärke bör du registrera det så fort som möjligt. Bland annat för att hindra att någon annan hinner före och registrerar ett varumärke som sedan kan utgöra hinder för din användning av ditt varumärke. Det är också ett effektivt sätt att förhindra andra från att använda ditt varumärke för liknande produkter och därmed snylta på upparbetad goodwill och renommé. Dessutom höjer det en firmas värde om varumärket är registrerat eftersom det utgör en tillgång i ett företag och kan överlåtas och/eller pantsättas.
Det går att erhålla fyra olika typer av varumärkesskydd genom registrering. De fyra olika skydden ger varumärket olika stort skyddsomfång.
Dessa fyra är;
Nationellt varumärkesskydd är begränsat till territoriet Sverige. Det betyder att du får skydd i hela landet för de varor och tjänster som du har angivit. Söker du däremot ett gemenskapsvarumärke får du skydd i EU:s samtliga medlemsstater. Du kan då inte välja vilka länder du skall söka varumärkesskydd för utan här gäller principen alla länder eller inget. Däremot kan man vid en internationell varumärkesansökan välja bland de stater som är anslutna till det internationella systemet för varumärkesskydd. Slutligen kan du söka skydd i enskilda utländska länder, t.ex. USA.
Hur du väljer att söka varumärkesskydd beror helt på vilka marknader du är verksam i och vilka expansionsplaner du har för framtiden. Ingen registrering utesluter den andra utan det står dig fritt att registrera ditt varumärke i vilka territorier du vill, så länge det inte finns några andra varumärken som hindrar.
http://www.varumarkesombudet.se/