måndag 14 november 2011

Rektangel i rött, svart och vitt kunde inte varumärkesregistreras

Patent- och registreringsverkat (PRV) beslutade att en internationell varumärkesregistrering som bestod av en rektangel i färgerna rött, svart och vitt inte skulle gälla i Sverige då märket ansågs vara allt för enkel för att kunna utgöra ett varumärke.

Efter överklagan ansåg även Patentbesvärsrätten (PBR) att figuren saknade erforderlig särskiljningsförmåga och lät därmed inte det internationella varumärket registreras i Sverige.

Rättfallsnr: PBR 09-244

Källa: Blendow Lexnova