onsdag 9 november 2011

10:e editionen av Niceklassificeringen

Från och med den 1 januari 2012 kommer den tionde upplagan av Niceklassificeringen att träda i kraft.

Den tionde editionen av Niceklassificeringen innebär en stor förbättring inom klassningsområdet.

De ändringar som kan nämnas är bland annat ett förtydligande gällande leasing och hyrköp.

Leasing på engelska betyder endast uthyrning och inte hyrköp som den svenska betydelsen innebär. Av det följer att uthyrningsverksamhet klassas efter varan medan hyrköp går i klass 36.

Andra förändringar är att deodoranter för djur nu går i klass 3 och att s.k. room fragrancing preparations (doftoljor, aromalampor, rumssprayer) går i klass 3 så länge de är till för att dofta gott. Är de däremot till för att neutralisera lukter hamnar varorna i klass 5.

Ytterligare en förändring är att kosttillskott hamnar i klass 5 och att ett förtydligande sker av klass 9.

Även återförsäljartjänster av tjänster i klass 35 kommer att accepteras.

Dessutom är det sista gången upplagan kommer ut i tryckt form. Därefter är tanken att klassificeringen skall gå att ladda ner online.

Källa: PRV