onsdag 2 november 2011

METRONIA inte förväxlingsbart med METRO

Enligt ett nyligen avgjort ärende ansåg Överklagandenämnden inom EU att gemenskapsvarumärkesansökan för figurmärket METRONIA inte var förväxlingsbart med gemenenskapsvarumärket METRO.

Anledningen till att varumärkena inte ansågs tillräckligt lika berodde på att märkena skiljde sig åt både vad gällde deras visuella element samt att där fanns konceptuella skillnader mellan märkena.

Rättfallsnr: T-525/09

Källa: Alicante News Oktober 2011