onsdag 19 januari 2011

Damjacka - inte upphovsrättsligt skyddat enligt Svea hovrätt

Saken i Svea hovrätt gäller huruvida Jofamas damjackan "Maja"kan anses utgöra ett alster av brukskonst och därmed ett upphovsrättsligt skyddat verk enligt 1 § Upphovsrättslagen.

Hösta domstolen har i ett tidigare rättsfall (NJA 1995 s. 164) funnit att modeprodukter kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd på samma sätt som annan brukskonst. Originellt och självständigt skapade plagg som fått en individuell och konstnärlig formgivning ska kunna komma i åtnjutande av upphovsrättsligt skydd. Däremot bör skydd inte komma i fråga för sådana alster som enbart bygger på fackkunskap, god smak och enkla variationer av välkända modeidéer av mer rutinartad karaktär (se även det s.k. Mini Maglite-målet NJA 2009 s. 159).

En grundläggande förutsättning för att ett verk ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd är
alltså att verket är originellt. Med originalitet avses krav på verkets ursprunglighet och
individualitet. Verket ska härröra från upphovsmannen som ett resultat av en personlig
och skapande insats. En obearbetad återgivning av något ur det sk. allmänna formförrådet
medför ingen upphovsrätt (se Levin, Lärobok i Immaterialrätt, 9:e uppl. 2007,
s. 77).

I den avkunnade domen finner Hovrätten att damjackan Maja visar exempel på enkla variationer av välkända modeidéer än sådan särprägel och originalitet som krävs för upphovsrättsligt skydd.

Till skillnad från tingsrätten anser hovätten därför inte att jackan Maja utgör ett upphovsrättsligt skyddat alster av brukskonst. Frågan om intrång uppkom därför inte.

Se rättsfall Svea hovrätt T 106-10.