tisdag 18 januari 2011

Domännamnet sverigedemokrater.se överfördes inte efter beslut till Sverigedemokraterna

I ett fattat beslut av det alternativa tvistlösningsförfarandet för domännamn - ATF - fick Sverigedemokraterna inte rätt till domännamnet sverigedemokrater.se.

Sverigedemokraterna yrkade på att domännamnet skulle överföras då de ansåg att domännamnet sverigedemokrater.se var förväxlingsbart med föreningens registrerade namn hos Skatteverket.

De framförde bland annat att hemlig information om Sverigedemokraterna lagts ut på sajten och att den som registrerat domännamnet inte har någon som helst koppling till
partiet.

Tvistlösaren var dock av en annan uppfattning och framförde följande;

"En ideell förening som bedriver näringsverksamhet kan, enligt 2 § firmalagen jämförd med 2 § första stycket 3 handelsregisterlagen, vinna skydd för sin firma som genom registrering i handelsregistret, som förs av Bolagsverket. Vidare kan en ideell förening som bedriver näringsverksamhet vinna skydd för sin firma som näringskännetecken genom inarbetning. I svensk rätt finns dock inget skydd för en ideell förenings namn genom registrering hos Skatteverket på det sätt som Sverigedemokraterna synes ha velat göra gällande."

Sverigedemokraternas yrkande om överföring av domännamnet sverigedemokrater.se avslogs därför.

Rättsfall ATF nr. 432.