onsdag 12 januari 2011

Referenslänkar - inte upphovsrättsintrång

Bolaget Retriever tillhandahåller en lista med länkar till artiklar via sin nätbaserade sök- och bevakningstjänst. När bolagets kunder klickar på länkarna länkas han eller hon vidare till respektive hemsida där artiklarna kan läsas i webbversion. Vidare kan de som tecknat avtal läsa artiklarna som printmaterial genom att kunden via länkarna förflyttas till en norsk server där artiklarna finns hos företaget Mediearkivbolaget.

Fyra journalister menade att Retriever hade gjort intrång i deras upphovsrätt genom att bolaget gjort artiklarna tillgängliga för allmänheten och krävde ersättning.

Inledningsvis konstaterade Tingsrätten i domen att det konstituerar tillgängliggörande i upphovsrättslagens mening om ett litterärt verk läggs ut på en webbsida tillgängligt för en internetanvändare.

Frågan var då om Retriever kunde hållas ansvarig för intrång som ägt rum vid den så kallade transmissionen av artiklarna till användare av Retrievers söktjänst, alltså när en användare klickar på den länk till artikeln som Retriever tillhandahållit och förflyttats till en annan internetadress, en tidnings hemsida eller Mediearkivbolagets hemsida.

Tingsrätten fann dock att denna typ av länkning är vad man kallar referenslänkar, som enligt doktrinen inte utgör offentligt framförande eller tillgängliggörande för allmänheten genom överföring. Retriever hade därför inte gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång.

Käromålen avslogs därför i sin helhet.

Rättsfall nr. Stockholms tingsrätt T 7263-07, T 7265-07, T 7540-07, T 7550-07

Källa: Blendow Lexnova 2010-06-17