måndag 31 januari 2011

Astrid Lindgren gick inte att varumärkesskydda

PRV (Patent- och registreringsverket) har avslagit en ansökan om varumärkesskydd för namnet Astrid Lindgren för bland annat annat vetenskapliga och teknologiska tjänster samt design och utveckling av datahårdvara och mjukvara i klass 42.

PRV ansåg att märket uppfattades som namnet på den välkända och avlidna författarinnan Astrid Lindgren samt att märket var förväxlingsbart med tidigare varumärkesregistreringar för samma namn.

Beslutet överklagades men avslogs av PBR (Patentbesvärsrätten).

Rättsfall: PBR 09-176

Källa: Blendow Lexnova