tisdag 11 januari 2011

Upphovsrättsintrång för exemplarframställning av datorprogram

Fyra personer utvecklade ett datorprogram och system som genom en källkod på en CD-skiva möjliggör nedladdning av musik direkt från radion till mobiltelefonen.

De företag där dessa fyra personer arbetade på försattes dock i konkurs och upphovsrätten till datorprogrammet såldes vidare.

Efter försäljningen lanserade de fyra personerna en liknande tjänst. Köparen av upphovsrätten till datorprogrammet stämde då de fyra i domstol och yrkade att tingsrätten skulle förbjuda det nystartade företaget och företrädare att framställa exemplar av eller göra det möjligt för annan att framställa exemplar av den källkod som datorprogrammet avsåg.

I sitt domskäl ansåg tingsrätten att det var ytterst osannolikt att två experter oberoende av varandra skulle åstadkomma exakt likadana tekniska lösningar genom hela programmet. Därmed konstaterar rätten att datorprogrammet uppnått verkshöjd och var upphovsrättsligt skyddat.

Eftersom exemplarframställningen hade skett uppsåtligen förbjöds det nystartade företaget och dess fyra företrädare vid vite att framställa exemplar av eller att göra det möjligt för annan att framställa exemplar av källkoden. Ett skadestånd utdömdes om 425 000 kronor att betalas solidariskt.

Källa: Blendow Lexnova 2010-12-28