torsdag 7 juli 2011

Sammansättning av vedertagna förkortningar går inte att varumärkesregistrera

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för registrering av varumärket ELECTRONIC DATA INTERCHANGE NETWORK - EDINET. Varumärket var ansökt för tele- och datakommunikation via portal för att nå information i klass 38.

PRV avslog varumärkesansökan eftersom myndigheten ansåg att varumärket saknade särskiljningsförmåga. Sökanden överklagade beslutet till Patentbesvärsrätten (PBR).

Även PBR ansåg att varumärket saknade särskiljningsförmåga.

Anledningen till detta var att EDINET ansågs vara en sammansättning av de vedertagna förkortningarna edi och net som i sin tur utgör vedertagna förkortningar för ELECTRONIC DATA INTERCHANGE respektive NETWORK, vilka tillsammans och var för sig var beskrivande för de tjänster som märket avsåg.

Överklagandet avslogs därför.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 10-068