torsdag 28 oktober 2010

Vadret.se kunde inte varumärkesregistreras

Patent- och registreringsverket, PRV, avslog varumärkesansökan för märket vadret.se för bland annat annons- och reklamverksamhet i klass 35, datorstödd sändning av meddelanden och bilder i klass 38 och väderprognoser i klass 42. Beslutet grundade sig på att det sökta märket saknade särskiljningsförmåga.

PRV ansåg nämligen att internetadresser ofta byggs upp med ett beskrivande ord åtföljt av en toppdomän. Eftersom det sökta märket omfattar tjänsterna väderprognoser och meterologisk information anger märket tjänsternas innehåll.

Då patentbesvärsrätten, PBR, delar PRV:s bedömning bifölls inte överklagan.

Källa: PBR 09-135