onsdag 20 oktober 2010

Färgen rosa - inget varumärkesskydd för Aftonbladet

Aftonbladet Hierta AB ansökte om varumärkesskydd för färgen rosa för sporttidningar i klass 16 och publicering av elektroniska tidskrifter avseende sport i klass 41.

Patentbesvärsrätten (PBR) fann i likhet med Patent- och registreringsverket (PRV) att färgen rosa som kan användas som bakgrundsfärg i tidskrifter, i sig inte har sådan särskiljningsförmåga att den kan registreras som varumärke för vare sig sporttidningar eller publicering av elektroniska tidskrifter avseende sport.

Aftonbladet kunde heller inte visa på att färgen blivit inarbetad även ifall omfattande material presenterats.

Kärnan i rättsfallet: Omsättningskretsen (d.v.s. konsumenterna) uppfattar inte färgen som ett varukännetecken utan snarare som en del av formgivningen.

Källa: PBR Mål nr. 06-366