måndag 18 oktober 2010

Svenska varumärkesregistret - en förbättring

Det kan inte ha undgått någon att PRV:s sökbara varumärkesregister har förbättrats. Sökmotorn har breddats och nu går det att få mer information om svenska, europeiska och internationella varumärken samtidigt.

Bland annat kan man se avbildningar av figurmärken och fullständiga varuförteckningar (d.v.s. varor och tjänster). Man kan också söka med trunkering (*), söka på innehavare, ombud och på ansökningsnummer.

Vidare kan man söka på vad som inkommit under en viss klass under en speciell tidsperiod samt citeringssökning, d.v.s. vad som hittades vid granskning.

Även en engelsk version har tillkommit.

Källa: prv.se