onsdag 13 oktober 2010

Erhållit falsk faktura?

Precis som PRV (Patent- och registreringsverket) har vi tidigare varnat för falska fakturor som rör avgifter för ansökningar. Oftast är dessa falska fakturor utformade på så sätt att de lätt kan förväxlas med brev från olika myndigheter. Bland annat kan vissa fakturor på ett mycket enkelt sätt förväxlas med brev från WIPO (den internationell varumärkesmyndigheten).

Svensk Näringsliv har upprättat en lista på företag som ofta förekommer i klagosammanhang. Svensk Handels varningslista bedömer företag utifrån marknadsrättsliga grunder, det vill säga huruvida företagets marknadsföring och beteende på marknaden är seriöst. Du kan hitta Svenskt Näringslivs kriterier som ligger till grund för publiceringarna på listan samt de företag som anses uppfylla dessa kriterier.

Detta hittar du på http://www.svenskhandel.se/Vi-arbetar-med/Sakerhet/Varningslistan/

Källa: prv.se samt svenskhandel.se