tisdag 26 oktober 2010

Cirkus Maximus bröt inte mot upphovsrättslagen

Under början av 2008 anlitade Cirkus Maximus en artist som uppträdde i en spiraldräkt inspirerad av leksaken Slinky, spiralen som kan "gå" nedför trappor.

En amerikansk artist som sedan slutet av 1980-talet upprätt med samma slags spiraldräkt i ett cirkusnummer ansåg sig ha upphovsrätt till verket och stämde för upphovsrättsintrång.

Cirkus Maximus hävdade att den amerikanske artistens cirkusnummer saknade verkshöjd, att hans föreställning inte utgjorde något originalnummer eller egen uppfinning eftersom en annan grupp hade utvecklat samma cirkusnummer långt före amerikanen.

Uddevalla tingsrätt fann att den av Maximus anställde artistens och amerikanske artistens cirkusnummer i allt väsentligt var desamma och att framträdandet var så pass konstnärligt att det i och för sig rymdes inom vad upphovsrättslagen menar med konstnärliga verk.

Tingsrätten fann dock att åklagaren inte motbevisat att den första gruppen redan gjort framträdandet. Eftersom det inte var visat att den amerikanske artistens framträdande var originellt och självständigt kunde inte framträdandet anses ha verkshöjd varför det inte heller var styrkt att Cirkus Maximus gjort sig skyldig till brott mot upphovsrättslagen.

Tingsrätten ogillar därav såväl åtalet som den amerikanske artistens skadeståndstalan.

Källa: Uddevalla tingsrätt Mål nr. B 3770-09.