lördag 16 oktober 2010

Mivitotal och Multitotal är inte förväxlingsbara

En oenig Hovrätt fann att varumärket Multitotal inte är förväxlingsbart med Mivitotal. Därmed är det avgjort att Cederroth inte gjort sig skyldigt till varumärkesintrång genom marknadsföringen av kosttillskottet Multitotal.

Hovrätten ansåg nämligen att tonvikten skulle läggas vid Mivi respektive Multi eftersom total är en beståndsdel som inte är ägnad att särskilja varornas kommersiella ursprung.

Vid en sammantagen bedömning fann hovrätten, med hänsyn till den låga märkeslikheten, att Multitotal trots en hög varuslagslikhet inte är förväxlingsbart med Mivitotal. En av domarna var skiljaktig och ville fastställa tingsrättens dom.

Då Högsta domstolen beslutat att inte meddela prövningstillstånd står hovrättens avgörande fast.

Källa: Dagensjuridik.se 2010-10-13