söndag 11 oktober 2009

Registrera varumärken som innehåller beskrivande ord - Del 1

Del 1 - Beskrivande kännetecken som kombineras med icke särskiljande ord eller figurelement

Under del 1 tar vi upp fallet då beskrivande kännetecken kombineras med andra element som inte i sig själva är särskiljande, oavsett om det är ord, bokstäver, siffror eller figurer.

Enligt varumärkeslagen kan ett kännetecken registreras om det kan särskilja varor i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Det innebär att varumärket måste ha ett inneboende eller förvärvat särdrag. Ett märke som uteslutande eller endast med mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung skall inte anses ha särskiljningsförmåga. På motsvarande sätt gäller att sådant som uteslutande framstår som sedvanliga beteckningar på varan eller tjänsten inte kan skyddas.

Ett märke är särskiljande om åtminstone ett av dess element är särskiljande i sig självt. Därför är ett kännetecken registrerbart om en beskrivande term är förenad med en särskiljande term, t.ex. light är inte registrerbart men Pepsi light är det.

Ett märke är också särskiljande om, även om inget av dess element är särskiljande i sig självt, kombinationen i dess helhet är särskiljande.

Två beskrivande ord som kombineras kan vara särskiljande om sammanställningen är syntaktiskt ovanlig, fantasifull eller "mer än summan av dess delar".

Samma bedömning gäller om en beskrivande term förenas med en term som varken är särskiljande eller beskrivande. Alltså, om två oregistrerbara element kombineras kan märket i sin helhet registreras om de sättet på vilka de har kombinerats är fantasifult eller är "mer än summan av dess delar".

http://www.varumarkesombudet.se/