fredag 16 oktober 2009

Kort om förnyelse av varumärken

Efter att du fått ditt varumärke registrerat gäller ditt varumärkesskydd i tio år. Det innebär att ingen annan än du eller med ditt tillstånd får använda sig av samma eller liknande varumärke för samma eller liknande varor och/ eller tjänster. Vid utgången av dessa tio år måste varumärket förnyas för att det skall fortsätta vara giltigt. Att varumärket verkligen förnyas är upp till dig. Förnyar du inte varumärket inom tioårsperioden upphör ditt varumärke att gälla. Vem som helst kan då registrera samma varumärke och därmed sätta stopp för din användning av ditt varumärke.

Förnyelse av varumärket görs vart tionde år och går att göra i princip i all oändlighet. Du kan förnya ditt varumärke tidigast ett år före utgången av tioårsperioden räknat från registreringsdagen. Skulle du av någon händelse missa att förnya ditt varumärke har du möjlighet att göra detta under en förseningsperiod. Förseningsperioden börjar i Sverige löpa sex månader efter sista dagen för förnyelse. Detsamma gäller för gemenskapsvarumärken samt internationella varumärkesregistreringar. Du har då möjlighet att förnya ditt varumärke mot en förseningsavgift.

Det är också viktigt att tänka på att det vid förnyelse inte går att ändra i varumärkesansökan eller göra tillägg. I sådant fall måste du lämna in en ny ansökan och betala nya avgifter. Endast begränsningar av varu- och/eller tjänsteförteckningen är möjligt samt strykning av befintliga klasser. Det går dock att göra sådana förändringar av märket som anses så obetydliga att de faller inom ramen för det befintliga varumärkesskyddet. Med andra ord, ändringen måste anses vara oväsentlig samtidigt som det inte får påverka helhetsintrycket av varumärket.

Källa: varumarkesombudet.se

http://www.varumarkesombudet.se/