tisdag 13 oktober 2009

Kort om klassificering av varumärken

När du har ett varumärke som du vill registrera måste du vid varumärkesansökan ange vilka varor och/eller tjänster du vill använda ditt varumärke för och klassificera dem. Att klassificera en vara eller en tjänst innebär att man anger vilken eller vilka specifika klasser dina varor och/eller tjänster tillhör. Detta görs för att både du som sökande och den myndighet som skall granska ansökan lättare ska kunna avgöra om det redan finns liknande ansökta eller registrerade varumärken som avser samma eller likande varor och/eller tjänster. Om så är fallet kan nämligen ansökan avslås.

Det finns ett särskilt system som gör det enklare att dela in sina varor och tjänster i rätt klass. Det kallas Niceklassificeringen och består av 45 olika klasser, där klass 1–34 innehåller varor och klass 35–45 tjänster. Varuklasserna är uppdelade efter det material som varorna är gjorda av medan tjänsteklasserna delas in efter yrkeskategori eller vad tjänsten åstadkommer.

Eftersom du endast får skydd för de varor och/eller tjänster som du anger är det viktigt att vara noggrann när du gör din varu- och tjänstebeskrivning och klassindelning. Beskrivningen och klassindelningen går nämligen inte att ändra i efterhand . Om du vill ändra dessa måste du lämna in en helt ny varumärkesansökan och betala nya ansökningsavgifter, däremot går det bra att begränsa din varu- och tjänstebeskrivning eller ta bort klasser.

Skulle inte din beskrivning stämma överens med klassindelningen är det beskrivningen som gäller.

http://www.varumarkesombudet.se/