onsdag 28 oktober 2009

OHIMs president om ändring av invändningsförfarandet

OHIMs president Wubbo de Boer vill genomföra omfattande förändringar av invändningsförfarandet för gemenskapsvarumärken. Syftet är att göra systemet snabbare och smidigare och reducera den genomsnittliga tiden för invändningsförfarandet från 23 månader till 14 månader.

Det mest kontroversiella förslaget från de Boer innebär en förkortning av invändningsperioden från tre till en månad. Vidare föreslår han en minskning av den s.k. cooling-off perioden från två till en månad, att OHIMs handläggningstid skall förkortas från 34 till 17 veckor och han föreslår att introducera bättre elektroniska medel.

Ungefär 16% av alla gemenskapsansökningar invänds, varav två tredjedelar förliks innan beslut fattas. Men de Boer säger att dessa siffror nu håller på att ändras och att parterna förliks allt mindre.

Omfattande förändringar av invändningsförfarandet måste först föreslås av Europa kommissionen och därefter godkännas av medlemsstaterna för att kunna genomföras.

Källa: Managing Intellectual Property, oktober 2009.

http://www.varumarkesombudet.se/