måndag 19 oktober 2009

Kort om EG-registreringar

När du ansöker om en varumärkesregistrering inom EU, ett s.k. gemenskapsvarumärke, får du skydd i EU:s samtliga medlemsstater. Normalt tar det ett år för din ansökan att godkänns om det inte finns några hinder i vägen. Hinder i vägen är bland annat tidigare förväxlingsbara varumärken eller att din ansökan inte uppfyller de formella kraven. Skulle det finnas hinder i ett enda land kan hela din ansökan falla.

Registreringsproceduren

En ansökan om varumärkesregistrering i EU kan antingen lämnas till PRV som vidarebefordrar den, eller skickas direkt till KHIM (Kontoret för harmonisering i den inre marknaden) som ligger i Alicante, Spanien. Det går även att ansöka elektroniskt på KHIM:s hemsida.

Ansökan kan lämnas in på vilket som helst av medlemsstaternas språk, vilket kommer anses vara ”första språket”. Dessutom måste du ange ett ”andra språk”, antingen spanska, tyska, franska, italienska eller engelska som kan komma att bli processpråk vid ett eventuellt invändnings-, hävnings- eller ogiltighetsförfarande. Första och andra språket får inte vara detsamma.

Kort efter att du lämnat in din ansökan får du en bekräftelse från KHIM att din ansökan är mottagen med ingivna ansökningsuppgifter, inklusive ansökningsdag. Görs ansökan elektroniskt bör du få en bekräftelse inom ett dygn. Ansökningsavgiften måste betalas inom en månad från det att du lämnat in din ansökan.

Skulle din ansökan innehålla brister kommer du att få ett föreläggande med två månaders svarstid. Efter att din ansökan blivit formellt granskad och godkänd får du ett meddelande från KHIM att ansökan är redo för publicering i Bulletinen för gemenskapsvarumärken. Från publiceringsdagen och tre månader framåt löper den s.k. invändningsperioden vilket innebär att den som anser att de har en tidigare rättighet som är förväxlingsbar kan försöka hindra registrering av ditt varumärke. Inkommer det ingen invändning under denna period registreras varumärket.

http://www.varumarkesombudet.se/