tisdag 1 september 2009

Domännamnstvister

Varumärkesrätten har tidigare byggts på tanken att allmänheten får kännedom om ett varumärkets existens via någon form av media. Varumärket exponeras därför genom olika kanaler, t.ex. via reklamblad i tidning, TV eller radio, på företagsskyltar eller via de varor som märkesinnehavaren säljer. Det är också dessa, s.k. traditionell media, som varumärkesrätten tar sikte på.

Med Internet föddes nya kommunikationsvägar. Att använda varumärken på Internet har blivit precis lika självklart som användning i traditionella media, om inte vanligare. Nästan alla företag som vill låta sitt märke synas gör det genom att använda sitt varumärke på Internet, t.ex. genom att registrera ett domännamn innehållande varumärket, genom att sätta upp en hemsida där varumärket omnämns eller på andra sätt exponera sitt varumärke. Att använda sitt kännetecken i text på webbsajter betraktas som konventionell användning av varumärket och den ”traditionella” varumärkesrätten blir därför tillämplig. Däremot har alternativa regler vuxit fram när det gäller varumärken i domännamn.

Domännamnet är ett av varumärkets viktigaste användningsområden och eftersom det är principen om ”först-till-kvarn” som gäller vid domännamnsregistrering, uppstår det ofta tvister. Detta kan ske när någon hunnit före och registrerat någon annans varumärke som domännamn, eller när någon registrerar ett domännamn som liknar ett befintligt registrerat varumärke. Det finns också andra saker som kan ge upphov till en tvist om rätten till att använda ett varumärke i ett domännamn.

Vid domännamnstvister kan man antingen vända sig till nationella domstolar, vilket är kostsamt och tidskrävande, eller så kan man använda sig av det administrativa förfarandet som finns för att snabbare hantera domännamnstvister. Detta system finns till för att man ska kunna överklaga tilldelningen av ett domännamn i efterhand.

Olika administrativa regler gäller beroende på under vilken toppdomän domännamnet är registrerat. För toppdomänen .SE gäller det s.k. Alternativa tvistlösningsförfarandet (ATF) och för andra toppdomäner som .NU eller .COM gäller det s.k. Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) som administreras av FN organet WIPO (World Intellectual Property Organization).


http://www.varumarkesombudet.se/