måndag 31 augusti 2009

Strid angående bilder på Wikipedia!

Wikipedia som laddat ner över 3000 bilder från konstmuseet National Portrait Gallery i London riskerar att stämmas för upphovsrättsbrott. Dragkampen gäller tillgängligheten på konst för alla kontra den skyddande rätten för upphovsmannen.

Parterna är ense om att det gäller en principfråga. Wikipedia anser att museer och liknande kulturinrättningar inte ska försöka undanhålla ett gratisuppslagsverk med bilder av allmänt intresse.

National Portrait Gallery å andra sidan anser att de är pionjärer på att få ut sin konst på nätet och de vill ha betalt för bilderna annars äventyras hela digitaliseringen av museets konstföremål.

På museets sida står de brittiska bildarkivens och bildbyråernas sammanslutning som anser att att om de som digitaliserar sina verk inte får betalt kommer sådana investeringar att upphöra —vilket skulle skada alla.

Källa: Dagens nyheter 21 juli 2009

http://varumarkesombudet.se/