måndag 10 augusti 2009

Slogans - går det att varumärkesskydda?

En slogan, eller slagord på svenska, är registrerbart om den innehåller ord som är distinkta i sig själva, t.ex “Carlsberg - Probably the Best Beer in the World”.

En slogan är dock deskriptiv om den endast beskriver karaktären av varorna eller tjänsterna som varumärket säljs under. T.ex. (CFI T-281/02) “Looks like grass, feels like grass, plays like grass” (CFI, T-130/01) eller “Real people, real solutions” (CFI T-130/01).

Deskriptiva slogans är alltså icke distinkta och kan därför inte registreras.

Vidare är slogans deskriptiva om de avser en ren inbjudan att handla, kund-vänliga slogans och slogans som tar sikte på kunskap, t.ex. “WE KNOW INSURANCE” (klass 36) eller “TWO DAYS A WEEK” (klass 41) R943/04-4.

Å andra sidan är slogans distinkta om de innehåller fantasiord, ordlekar, ironi och rytm eller sublima meddelanden, t.ex. “YOUR SPARE CHANGE COULD CHANGE YOUR LIFE” (klass41), “FEEL AT HOME WHILE YOU ROAM” (klass 38), “LISTEN AND YOU’LL SEE” (klass 9) eller “IMPOSSIBLE IS NOTHING” (klass 25, 28 and 41).

Källa: OAMI, Guidlines


http://www.varumarkesombudet.se/