onsdag 26 augusti 2009

Stämning i smörfråga

Svenskt Smör, som tillverkas av de tre mejerierna Arla, Milko och Norrmejerier har lämnat in en stämningsansökan till Marknadsdomstolen mot Lindahls smör eftersom de anser att det kan vara fråga om varumärkessnyltning. Bland annat har minst 250 miljoner kronor investerats i varumärket Svenskt Smör sedan det skapades 1982.

Svenskt Smör anser att det finns stor risk att kunderna förväxlar de två förpackningarna eftersom de är snarlika ”i sin färgsammansättning” och ordet ”smör” har skrivits med ett ”nästan identiskt” typsnitt. Svenskt Smör vill därför få domstolen att förbjuda Lindahls produktion av smörförpackningen.

Dessutom anser man att konsumenterna kan blanda ihop paketen och därmed få uppfattningen om att Lindahls smör kommer från Sverige, vilket är felaktigt eftersom ursprungslandet är Holland.

Källa: SvD 17 augusti 2009

http://www.varumarkesombudet.se/