onsdag 23 september 2009

Statistik för EG-varumärken - Augusti 2009

Mottagna EG-varumärkesansökningar

6 014

Publicerade EG-ansökningar

8 896

Registrerade EG-varumärken

10 622

Mottagna EG förnyelser

1 293Mottagna registrerade Gemenskapsdesign

3 387

Publicerade Gemenskapsdesign

5 853