lördag 25 juli 2009

Vad är det för skillnad mellan ® och ™ ?

Även om båda dessa symboler används flitigt har de ingen som helst rättslig betydelse. Ofta används symbolen ® för att markera att varumärket är registrerat medan ™ används för oregistrerade varumärken.

När det gäller oregistrerade varumärken är det i och för sig bra att använda symbolen ™ eftersom man markerar att man anser sig ha ensamrätt till kännetecknet och att det inte är ett allmänt begrepp.

Registrerade varumärken skall alltid användas i samma form som de är registrerade. Man bör inte böja varumärket eller skriva ihop det med andra ord eftersom varumärket löper risk att tappa sin särskiljningsförmåga och därmed degenereras. Att ett varumärke degenereras innebär att det inte längre anses vara ett varumärke utan ett allmänt ord.

Använder man varumärket i löpande text bör man markera att det är ett varumärke genom att använda symbolen ®.

http://www.varumarkesombudet.se/