lördag 25 juli 2009

Lilla licensskolan - Del 3 Förhandlingen

Innan du tar kontakter med motparten bör du försäkra dig om att du har full kunskap hur marknaden ser ut för din immateriella rättighet och särskilt insatt i fördelarna som licensiering kan ge dig och framförallt motparten.

Som licensgivare bör du också tänka på de inkomster som licensieringen skall inbringa. Handlar det endast om ren ekonomisk kompensation i form av en engångssumma eller royalty, eller är det andra fördelar du vill åt, eller båda?

Tänk också på du som licensgivare kommer behöva stödja licenstagaren och på vilket sätt du skall ta betalt för det.

För att bättre kunna sätta ett pris på din licens bör du utgöra en värderinga av din rättighet. Själva värderingen av en immaterialrätt är inte en enkel uppgift och du kan behöva ta hjälp av en expert på området.

Som licenstagare bör du i första hand försäkra dig om att licensgivaren har den legala rätten att licensiera ur rättigheten. Det gör du enklast genom en företagsbesiktning, en s.k. Due deligence där du tar reda på registrerade och oregistrerade rättigheter som finns.

Om någon av parterna inte har en realistisk idé rörande omfattningen av licensen och värdet av rättighet innan förhandlingen börjar, kommer den att ta längre tid och dessutom riskerar att gå i stå.

Licenstagaren bör alltid skriva ett sekretessavtal med licenstagaren eftersom motparten då förbinder sig att inte avslöja detaljer om det som avtalet gäller till en utomstående part. På engelska kallas sekretessavtal Non Disclosure Agreement / Confidentiality Agreement, vilket brukar förkortas med NDA. Det här är särskilt viktigt när det gäller patenterbara uppfinningar.
I sådant fall kan tidigare avslöjande hindra uppfinningen från att patenteras eftersom det absoluta nyhetskravet då inte längre är uppfyllt.

Ett NDA avtal är också väldigt viktigt vid de tillfällen då rättigheten endast går att skydda via ett sådant sekretessavtal, t.ex. företagshemligheter.

Slutligen, om du inte gillar förhandlingar eller om du inte är en skicklig förhandlare är det bäst att hitta någon som är bra på detta som kan hjälpa dig eller förhandla åt dig.

Att förhandla om ett licensavtal kan vara mycket krävande men samtidigt väldigt tillfredsställande.

http://www.varumarkesombudet.se/