tisdag 21 juli 2009

Ändrade avgifter vid designering av EG i internationell registrering

OHIM har låtit meddela att det kommer ske ändringar i avgifterna vid designering och efterdesignering av EG vid en internationell ansökan om varumärkesregistrering.

De ny priserna för 1-3 klasser kommer att bli 1311 CHF samt för varje extra klass 226 CHF.

Dessa ändringar kommer att börja gälla från och den 12 augusti 2009.

https://www.xn--varumrkesombudet-znb.se/varum%C3%A4rkestj%C3%A4nster/registrera-varum%C3%A4rke/