söndag 26 juli 2009

Lite om toppdomäner

Som de flesta vet utvecklades Internet fram till mitten av 1980-talet endast av USA. De behövde därför inte sortera adresserna till de lokala nätverkens värddatorer utifrån datanätverkets geografiska placering. Vad de istället gjorde var att sortera adresserna utifrån de verksamhetsområden som de lokala datornätverket användes inom, vilket kom att kallas suffix.

Ett exempel på suffix är .com som var tänkt att användas för kommersiella datornätverk. Ett annat är .net för nätverksoperatörer och t.ex. .org som användes för icke kommersiella organisationer. Men eftersom allt fler icke-amerikanska nätverk kom att ansluta sig till Internet kom varje land att tilldelas ett suffix.

Idag kallas prefixen Top Level Domain, TLD, s.k. toppdomäner. Det finns två typer av TLDs. De som är indelade efter verksamhetsområde kallas generic TLDs (gTLDs), t.ex. .com. De som är indelade efter staters olika gränser kallas country code TLDs (ccTLDs), t.ex .se.

Alla toppdomäner, d.v.s både gTLDs och ccTLDs är båda lika tillgängliga på Internet.Källa: "Varumärkesskydd" av Claes Granmar, Jure Förlag AB, 2003.