fredag 3 juli 2009

Lilla licensskolan - Del 2 Varför licensiera eller skaffa licens?

Nedan följer ett antal fördelar med att licensiera eller att skaffa licens;

Riskfördelning:
När en licensgivare licensierar ut sin rätt att producera och sälja produkter får licenstagarna inkomster från den licensen men tar inte själv risken att producera, lansera eller sälja samma produkter.
Å andra sidan, licenstagaren har rätt att använda licensen utan att behöva axla den risken som det innebär att stå för kostnaderna för forskning och utveckling.

Inkomstgenerering:
En ägare av en immaterialrätt kan själv kommersialisera rättigheten eller erhålla ytterligare inkomster genom att licensiera ut rätten till någon annan som lanserar rättigheten i ett helt nytt område.

Ökat marknadsgenomslag:
Licensgivare kan licensiera ut sin rättighet till ett annat företag att sälja det i ett område som licensgivaren själv inte kan täcka.

Kostnadsreduktion:
Ett företag kan skaffa sig en innovation genom licens och på så sätt undgå kostnaderna för forskning och utveckling.

Tidsparande:
Ett företag kan snabbare få ut dess produkter eller tjänster på marknaden genom att erhålla licens och på så sätt använda redan existerande rättigheter, istället för att återuppfinna hjulet, s.k. “engineering workaround”.

Kunskapstillgång:
Genom att skaffa sig en licens kan ett företag täppa till de kunskapsluckor som det saknar.

Konkurrensfördelar:
Genom att erhålla licens att utnyttja någon annans immateriella rättighet kan företag få konkurrensfördelar jämfört med andra företag utan samma licens.

Samarbete:
Företag kan genom licens ingå effektiva samarbeten och utveckla nya produkter och tjänster.

När du funderar på att ge eller skaffa licens är första steget att undersöka behov och mål hos ditt företag och se hur licensiering kan möte dem.

Att skaffa sig en licens kan vara nödvändigt om du vill använda annans rättighet utan att det skall utgöra intrång, det ger även fördelar (pengar eller ny immaterialrätt) till ditt företag, eller kan utgöra hörnstenen i ditt företag.

Men att ge eller skaffa sig licens behöver inte alltid vara lämpligt, t.ex.

► Ett företag som själv kan kommersialisera sin immateriella rättighet kan bättre möta sina egna mål genom att behålla sin rättighet själv.
► Ett företag bör vara aktsam att licensiera ut sin rättighet under sådana omständigheter som gör att rättighetens värde kan minska.
► Licensgivaren kan vilja debitera royaltys som är för höga och som kan begränsa utvecklingen av ett företag.
► Licensrättigheten är för svag.
► Licensrättigheten är inte giltig, t.ex. om det föreligger tvist eller för att licensgivaren själv inte äger rättigheten och har ingen rätt att licensiera ut den.

http://www.varumarkesombudet.se/