måndag 13 december 2010

Sålt Sony Ericsson adpatrar och laddare - dömd för varumärkesintrång

En man som bedriver torg- och marknadshandel i Göteborg har importerat 75 adaptrar för uppladdning av mobiltelefoner samt 100 laddare märkta med Sony Ericssons loggor, trots att tillbehören vare sig tillverkats av detta företag eller med dess tillstånd.

Mannen stämdes för varumärkesintrång och domstolen fann det visat att importen skett inom ramen för mannens näringsverksamhet och att han därmed gjort sig skyldig till varumärkesintrång. Tingsrätten meddelade förbud mot försäljning vid vite om 50 000 kronor i enlighet med Sony Ericssons yrkande samt beslöt att mobiltelefontillbehören skulle förstöras.

Dessutom förpliktigas mannen att ersätta Sony Ericssons rättegångskostnader med 29 200 kronor.

Källa: Blenow Lexnova 2010-11-24 Mål nr. T 6357-10.