måndag 6 december 2010

Endast förpackningsutstyrsel som i betydande mån avviker från normen går att varumärkesregistrera.

Patentbesvärsrätten, PBR, har konstaterat i mål nr. PBR 08-210 att endast förpackningsutstyrslar som i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse och innehar har därmed särskiljningsförmåga.

Den flaskförpackning som var aktuellt i målet gällde för parfymer med mera i klass 3. Utstyrseln utgjordes av en flaska med en rektangulär platt flaskkropp. Grundformen hos flaskan avvek därmed inte i betydande mån från vad som är vanligt på det aktuella varuslagsområdet.

Utstyrselns detaljutformning, där en sida av flaskan var ogenomskinlig, försedd med fyra små kvadratiska ornament samt att förslutningen var uppbyggd av två olika stora kuber, bidrog inte till utstyrselns särprägel så att den i betydande mån kom att avvika från andra förpackningsutstyrslar som används på det aktuella området.

Patentbesvärsrätten ansåg därmed att konsumenterna av de ifrågavarande varorna inte uppfattade utstyrseln i sig som ett kännetecken för varornas ursprung och avslog därför överklagandet.

Källa: Blenow Lexnova Mål nr. PBR 08-210