onsdag 24 november 2010

Varför bygga varumärke - del 3

Företagets motto och slogan

När du har definierat dina kärnvärden kan de användas för att skriva företagets motto eller slogan. Gör också dessa kärnvärden och motto synliga i företaget, både mot medarbetare, kunder och leverantörer.

Kommunikation av ditt varumärke

När du har definierat ditt företags kärnvärden och identitet bör dessa kommuniceras mot marknaden på ett konsekvent sätt. Företagets identitet och profil tar lång tid att bygga upp så tänk efter före hur du vill att företaget ska uppfattas och var lojal mot din profil och ditt varumärke. Tänk på att du kommunicerar ditt varumärke både genom ord, handling och din framtoning genom logotyp och marknadsmaterial men även genom utformningen av ditt kontor och klädseln på arbetsplatsen. Ditt företags varumärke ska förmedla en känsla som passar dina kunders livsstil och värderingar. Ditt val av kommunikation kommer därför att stärka din relation med den kundgrupp som har liknande värderingar som ditt företag, men det kan även distansera de med andra värderingar. Var dock lojal mot dina värderingar, i längden är det vad som stärker ditt varumärke.

Var konsekvent och långsiktig

Tänk långsiktigt och var konsekvent i all kommunikation ut mot marknaden samt internt inom företaget. Säkerställ att varumärket genomsyrar ditt företag och alla medarbetare genom att det finns en enighet om varumärkets innehåll och ”viktighet”. Kom ihåg att dina medarbetare är oerhört viktiga i din strävan att bygga ett starkt varumärke eftersom deras beteende och uppträdande antingen styrker eller försvagar ditt företags varumärke. Se därför till att du förankrar och övertygar dina anställda och skapar en entusiasm kring varumärket.

Extern samarbetspartner

Samarbeta gärna med en kommunikationsbyrå som är experter på att hjälpa företag att bygga sitt varumärke. Även om det kräver vissa utgifter kan det bli billigare i längden eftersom man redan från start har ett professionellt och tydligt varumärke som håller i längden.

Källa: entreprenorcentrum.se