torsdag 18 november 2010

Varför bygga varumärke - del 1

Ditt företags varumärke är de värden som din omgivning förknippar med ditt företag, ditt ansikte utåt. Att bygga ett starkt varumärke innebär därför att man har skapar en tydlig identitet på marknaden.

Grunden i att bygga ett starkt varumärke är man ser sitt företag som en helhet där alla detaljer och delar hänger samman och att man har en tydlig affärsidé som genomsyrar företaget. Det är därför viktigt att företagets affärsidé, kultur, ledarskap och kommunikationsmaterial sammanflätas. Ditt varumärke skapar unika värden för företaget genom att kombinera materiella (t ex logotyp, visitkort, produktförpackningar, etc) med psykologiska egenskaper. De materiella egenskaperna är ett stöd i varumärkesbyggandet men det är de psykologiska egenskaperna som definierar hur starkt och framgångsrikt ditt varumärke blir.

Byggandet av ditt varumärke är en långsiktig process som ska vara genomtänkt. Det krävs mycket analys och planering för att säkerställa att du verkligen bygger upp och förmedlar det du vill mot marknaden och skapar en positiv och enhetlig bild av ditt företag. Du bör ha en vision av vilka värden du vill att ditt företag ska stå för.

All kommunikation ut mot marknaden ska vara enhetlig med företagets varumärke, d v s den grafiska profilen ska inkluderas all kommunikation, inklusive brevpapper, visitkort, hemsida, fakturor och tjänstebilar.

Källa: entreprenorcentrum.se