lördag 25 september 2010

Nu går det att välja Kazahkstan vid internationell varumärkesansökan

Republiken Kazahkstan har ratificerat Protokollet i det s.k. Madridsystemet för internationella varumärkesregistreringar. Det innebär att man nu kan designera Kazahkstan vid en internationell varumärkesansökan.

Madridprotokollet i Kazahkstan kommer äga giltighet från och med den 8 december 2010.

Källa: WIPO Madrid (Marks) Notification No. 189