måndag 6 september 2010

Ny förteckning över europeiska IP-aktörer

En förteckning över europeiska IP-aktörer finns nu tillgänglig.

Förteckningen är ett resultat av EU-projektet IPeuropAware där 20 patent- och varumärkesmyndigheter har deltagit.

På hemsidan hittar du information kring IP (Intellectual Property) som små och medelstora företag (SMF) har stor nytta av.

Bland annat finns information rörande innovationsrådgivare, handelskammare, organisationer som erbjuder finansiellt stöd samt organisationer som bekämpar piratkopiering med flera.

Mer info hittar du på: http://www.ipeuropaware.eu/ipeuropaware.html