tisdag 11 mars 2014

Ett registrerat varumärke ger innehavaren en negativt bestämd rättighet, d.v.s. en rätt att förhindra annans användning av varumärket

I en dom från den 23 februari 2013 klargör domstolen i EU - Tribunalen (f.d. Förstainstansrätten) - att registrering av ett varumärke ger innehavaren en negativt bestämd rättighet, d.v.s en rätt att
förhindra annans användning av varumärket.

Registrering av varumärke ger alltså inte innehavaren en positivt bestämd rättighet, d.v.s. en rätt att själv använda varumärket.

Utöver detta framförde domstolen i samma dom att en talan om varumärkesintrång, riktad mot ett senare registrerat gemenskapsvarumärke (EU-varumärke), inte förutsätter att registreringen av det yngre märket först har hävts. Av den anledningen kan inte Svaranden i en talan om varumärkesintrång freda sig med att det påstådda intrångsmärket är varumärkesregistrerat.

Vill du veta mer kontaktar du oss här.

Du finner mer information genom att läsa domen C-561/11 "Fédération Cynologique Internationale" (Domstolens dom (första avdelningen) den 21 februari 2013 Fédération Cynologique Internationale mot Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza) som du hittar här.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Vill hjälper dig med ditt varumärke. Se vad våra kunder sagt här.