torsdag 9 januari 2014

Varumärket BON hävs då det anses utgöra ett positivt värdeomdöme

Patentbesvärsrätten (PBR) häver svensk varumärkesregistrering nr 417 571 BON då det anses utgöra ett positivt värdeomdöme.

PBR framför i sitt domskäl att ordet "bon" är ett mycket vanligt ord i det franska språket som kan översättas till god eller bra och som anses vara känt bland svenska språkanvändare. Av den anledningen anser PBR att märkesordet BON utgör ett positivt värdeomdöme avseende restaurangtjänster i klass 43 som varumärket registrerats för och saknar därmed för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Vill du ha hjälp att registrera varumärke? Vi hjälper dig med din varumärkesansökan. Kontakta oss här.


Rättsfall: PBR Mål nr 13-082 (20 december 2013).
Källa: Blendow Lexnova