torsdag 16 januari 2014

Swedish Matchs varumärkesregistrering för snusdosa hävs

Det svenska tobaksföretaget Swedish Match North Europe AB (Swedish Match) var innehavare av en svensk varumärkesregistreringen nr. 0405255 (se bild) som avsåg förpackningen av en snusdosa registrerat i klass 34 för tobaksprodukter.Det danska bolaget V2 Tobacco A/S (V2) distribuerade liknande snusdosor till den svenska marknaden vilket Swedish Match ansåg gjorde intrång i deras rättighet och stämde bolaget för varumärkesintrång.

Swedish Match yrkade bland annat att V2 vid vite om 500 000 kronor skulle upphöra med försäljningen av vissa snusdosor samt betala ersättning för utnyttjandet av varumärket.

V2 bestred talan och yrkade i sin tur att Swedish Matchs varumärkesregistrering skulle hävas.

Tingsrätten gjorde bedömningen att märket saknade särskiljningsförmåga, men inte för att märket förlorat särskiljningsförmåga för att det blivit an allmän beteckning, utan för att inte fanns stöd för att omsättningskretsen uppfattar Swedish Matchs förpackning som ett kännetecken för snus med ett speciellt kommersiellt ursprung.

Eftersom märket då ansågs sakna särskiljningsförmåga hävdes varumärket. Swedish Match dömdes också till att betala motpartens rättegångskostnader med nära 3,5 miljoner kronor.

Vill du ha hjälp med att registrera varumärke? Vi hjälper dig med ditt varumärke. Kontakta oss här.

Rättsfall: Stockholms tingsrätt T 13352-11, T 5357-12
Källa: Blendow Lexnova