onsdag 23 maj 2012

Varumärkesintrång att sälja telefoner på Tradera och Blocket

En man importerade under augusti 2010 - mars 2011 hemelektronik (bl.a. telefoner med tillhörande manualer) från Kina och sålde dessa vidare främst via Tradera och Blocket. En del av produkterna och dess manualer hade försetts med varukännetecken som var identiska med Apples registrerade varumärken. Mannen stämdes för varumärkesintrång.

Tingsrätten ansåg att det var ostridigt att Apple var innehavare av de skyddade varumärken som åtalet avsåg och att de märken som försetts på varorna var identiska med Apples varumärken.

Tingsrätten ansåg det vidare utrett att samtliga produkter som åtalet omfattade inte var originalprodukter. Produkterna hade heller inte överlåtits för att föras ut på marknaden av Apple eller med Apples tillstånd.

Tingsrätten ansåg därmed att den försäljning som skett via Tradera och Blocket utgjorde intrång i Apples varumärkesrättigheter. Mannen dömdes till villkorlig dom samt dagsböter.

Rättsfallsnr. Mål nr. B 13442-11
Källa: Blendow Lexova