fredag 19 februari 2010

Ipredlagen prövas av Svea Hovrätt

Det är Svea Hovrätt som beviljat internetoperatören Telia Sonera prövningstillstånd efter att ha vägrat lämna ut uppgifter om sina abonnenter till fyra filmbolag. Filmbolagen företräds av Svenska Antipiratbyrån och utgörs av Svensk Filmindustri, Pan Vision, Filmlance International och Yellow Bird.

Saken gäller filmbolagens krav att Telia Sonera skall utlämna personuppgifter om en av sina kunder, nämligen fildelningssajten Swetorrents. Filmbolagen hävdar att sajten sprider upphovskyddade filmer på Internet.

Telia Sonera hävdar å sin sida att EU:s datalagringsdirektiv väger tyngre än Ipredlagen vilken säger att myndigheter måste spara vissa personuppgifter för att kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Sådana uppgifter får inte lämnas ut till privata aktörer, som till exempel filmbolag. Däremot gör den svenska Ipredlagen det möjligt att lämna ut personuppgifter även till privata aktörer.

Svea Hovrätt beslutade på torsdagen att ta upp målet. Rätten skall bland annat ta ställning till vilken lag som väger tyngst och om filmerna som lagts upp på fildelningssajten har varit tillgängliga för allmänheten. Om så är fallet handlar det om upphovsrättsintrång.


Källa: Realtid.se

http://www.varumarkesombudet.se/