onsdag 13 augusti 2014

Inte varumärkesintrång att använda annans varumärke i ett fotografi i en produktkatalog

Bolaget Mon.Zon Sverige AB tillhandahåller byggnadsställningar och har i tidigare instanser fällts för intrång i konkurrenten Layher Aktiebolags varumärke. Det har nämligen funnits ett foto i Monon.Zons Sverige ABs tidigare produktkataloger som i närbild visar delar av en monterad ställning som är sammansatt av olika stänger. Stängerna är märkta med olika dekaler och en av dessa har texten Layher medan andra har texten mon.zon.

Högsta domstolen (HD) anser nu att det inte föreligger varumärkesintrång eftersom det inte föreligger skada eller risk för skada på någon utav varumärkets funktioner. Mon.Zon Sverige AB hade nämligen inte använt Layher Aktiebolags varumärke som kännetecken för sina egna varor och HDs bedömningen var att målgruppen för byggnadsställningar har en betydande kunskap om marknaden och att det i vissa fall är tillåtet att blanda komponenter till systemställningar från olika leverantörer.

HD ansåg alltså att det var tydligt att produktkatalogen kom från Mon.Zon och att bolaget marknadsförde sina egna varor i katalogen. Själva ursprungsangivelsfunktionen hade därmed inte skadats eller riskerats att skadas genom Mon.Zons användning.

HD ändrade hovrättens dom och ogillade Layhers intrångstalan.

Behöver du hjälp att registrera varumärke? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Rättsfallsnr. Högsta domstolen 2014-07-05, mål nr T 301-12
Källa:  JP Infonet Förlag AB