torsdag 3 januari 2013

Firman TRISS-IMPORT EXPORT stoppade varumärkesansökan för TRISS

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket TRISS för båtar i klass 12.

PRV avslog dock varumärkesansökan då varumärket ansågs förväxlingsbart med firmanamnet TRISS-IMPORT EXPORT vars verksamhet bestod i att bedriva transport och handel avseende båtdelar, metall-, plast-, trä-, och tekniska artiklar samt färg ,glas och antikviteter.

Efter överklagan gjorde Patentbesvärsrätten samma bedömning som underinstansen. Varumärkes TRISS kunde därför inte registreras. Att firman var inaktiv hade heller ingen betydelse.


Rättfallsnr: PBR 10-138

Källa: Blendow Lexnova