lördag 15 december 2012

Efternamnet PETTERSSON kunde inte stoppa registrering av varumärke

Till Patent- och registreringsverket (PRV) inkom en varumärkesansökan för varumärket PETTERSSON för båtar i klass 12.

PRV avslog ansökan eftersom myndigheten ansåg att märket PETTERSSON är ett vanligt efternamn i Sverige och att behörighet till efternamnet inte visats.

Efter överklagan till Patentbesvärsrätten (PBR) framhöll domstolen att efternamn endast kan hindra registrering av varumärken om de är egenartade. Eftersom ett stort antal personer i Sverige bär efternamnet Pettersson ansågs det inte egenartat. PRV kunde därför inte avslå varumärkesansökan på den grunden.

Rättfallsnr: PBR 10-085

Källa: Blendow Lexnova