onsdag 15 juni 2011

Varumärke Myspace giltigt i Sverige

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutade i ett avgörande att den internationella varumärkesregistreringen Myspace i klass 42 inte skulle gälla i Sverige. PRV ansåg nämligen att det förelåg hinder eftersom det redan fanns ett europeiskt figurvarumärke för My Space i samma klass.

PRV:s beslut överklagades till Patentbesvärsrätten (PBR) som ansåg att det inte längre förelåg förväxling mellan varumärkena eftersom det europeiska varumärket inte längre var registrerat i klass 42. Det förelåg därför ingen likhet mellan de motstående varumärkenas tjänster.

Hinder mot giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen Myspace förelåg därför inte.

Källa: Blendow Lexnova
Rättfallsnr: PBR 08-137